پشت پرده های غمگین رفتاری اقوام ایرانی +شعر+عکس

#علیانوشت 

چه آمدبرسراقوام ایران 

که اینگونه شدندسردرگریبان

چه آمدبرسر اقوام وفامیل

که اینگونه شدن مانند قابیل 

چرا مهرو صفا ازاین میان رفت

چراعشق ووفادربینمان رفت 

چراخواهربه خواهرفخرفروشد

برادر بر برادر میخروشد

پدربا بچه هایش می ستیزد

ومادر از همه هم می گریزد

نه عمه و نه خاله نه عموجان 

نه دایی مانده نه حرمت مهمان 

همه چیزگشته میدان رقابت

نمانده احترامی در رفاقت 

رفاقت ها همه برپول سواراست

همین مقیاس هرنوع اعتباراست

نمای خانه ها شکیل و زیباست

درونش اماهرروزجنگ وغوغاست

نه حرمت مانده و نه اعتباری 

همه اقوام شدندازهم فراری

یکی برای اسمش میرودحج

برای بستگانش راه کند کج

نمیدانندکه مکه یک بهانه ست

که ره گم نشود وآن نشانه ست

یکی باماشینش می بالد هرروز

که از بالندگی گرفته او قوز 

همه تا زنده اند ضد هم هستند

به وقت مرگ ولی مرده پرستند

نه مهرورزی نه ایثارنه ترحم

همه خوبیهای مردم شده گم 

نه عشق وعاشقی نه هم محبت

نمانده بین فامیل بجز محنت 

خدایاحال علیاگشته محزون

ازاین نامردمی هاشده دلخون

شاعر : علی سرابي یاقوند

 :: موضوعات مرتبط: ادبیات , دلنوشته های شکسته , دلنوشته های غمگین , سنت وعقایدقوم لر , تازه های خبری , ,
:: برچسب‌ها: شعرنو , دلنوشته , ادبیات جدید , خبرهای تازه ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : غریبه آشنا
تاریخ : سه شنبه 27 آذر 1397
گروه شاعران بالاگریوه لرستان باحضوربزرگان هنرو موسیقی +تصویر

برای آشنایی شمادوستان وفرهیختگان بزرگ منش که هنوزدرگوشه ای ازقلبتان آهنربای عشق ومهرورزی به یادگارمانده وبجهت حفظ زبان مادری گروه تلگرام شاعران بالاگریوه لرستان که متشکل از ادبیان فرهنگ ایلیاتی واساتیدنام آور برجسته موسیقی هماننداستادفرج علیپوروخوانندگان ومادحین مشهور قوم مفرغ سازهمانندشیرزادافشونیان ،بهنام کمالوند،مهران نیازی،کوروش شیخ آزادی و...گردهم جمع شده تاباارائه اشعاروسروده هاودلنوشته هاپاس داشت این اندیشه کهن باشند

لذاازتمام دوستداران زبان مادری اعم از دانشگاهیان ،اساتید،فرهنگیان ،ودیگراقشارمحترم ازدیارغیورمردان بختیاری ولرزبان ارزشمنددعوت بعمل می آوریم 

برای واردشدن به گروه برروی کلمه   شاعران    کلیک کنید 

لرپرس/انتهای خبر:: موضوعات مرتبط: تصاویر , سنت وعقایدقوم لر , عشایر , تازه های خبری , ,
:: برچسب‌ها: شعر , شاعران , قوم لر , لرستان , موسیقی , بزرگان ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : غریبه آشنا
تاریخ : جمعه 17 آذر 1396
اهداف حقیقی مخالفان لرگرایی بقلم ابوالفضل بابادی

شرحی بر حقایق مخالفان لرگرایی بالباس لرخواهی

امروزه مطالبه خواهی قوم لرازاعم واجبات است که هرلرگرایی رابدورازمنش خودخواهی

برای رسیدن این قوم به جایگاه اصلی اش ازهیچ تلاشی فروگذارنبوده.

ابوالفضل بابادی ازفعالان متعصب این قوم باارایه این فایل درواقع برنقاط کلیدی 

اشاره نموده که مطالعه آن خالی ازلطف نیست

 

دانلودفایل:: موضوعات مرتبط: سیاست , سنت وعقایدقوم لر , ,
:: برچسب‌ها: لرگرایی , لرخواهی , قوم لر , اقوام ایرانی , اتحاد ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : غریبه آشنا
تاریخ : چهار شنبه 7 تير 1396

صفحه قبل 1 صفحه بعد