پاسخی کوتاه برشعراستاد محمدرضاعالی پناه (هالو )

علیانوشت 

پاسخ کوتاهی برشعراستاد محمدرضاعالی پناه (هالو) درخصوص رابطه زناوزلزله که توسط یکی ازروحانیون مطرح گردیده بود..

توضیح اینکه مراداززلزله معنای خاص آن نبوده بلکه تعابیراست که جناب استادهالوظاهراازاین تعابیربی اطلاع هستند 


السلام ای هالوجان احوالتان 

بازهم معرکه گرفتی ای بازبان

باز هالو جان گردوخاک کرده ای

زلزله را از زنا پاک کرده ای  

بازهم خواندی توشعرطنزرا

آیه ای باپندو بی اندرز را 

بازهم تکیه تو بر منبر زدی 

چرخشی باناز صنوبرزدی  

آخر ای هالوتوای استادمن

ای عزیز و دلبرشیرین سخن

هرکسی رابهرکاری ساخته اند

شاعرراباقافیه ها بافته اند

کاردین راتوبه اهل دین سپار

رابطه هاراکنار هم گذار 

حرف حق رانیست هرگزگزندی

خواه آخوندی باشدیاازغندی 

گرخطاهارانباشداثراتی در زمین

پس چه حاجت باشدبه آیین ودین

زلزله ورابطه اش با زنا 

تعبیرش لرزش نبوده بیصدا

مفهومی عام بوده اندرخاص

یعنی که رفتارهای بی اساس

یعنی که هرزگی هادرجامعه 

باعث عسرت شودبی واهمه 

یعنی بی غیرتی هاآید پدید

یعنی به اصالت هابایدخندید

یعنی هرج ومرج دررفتارها

بی احساسی هابه کج کردارها

یعنی لرزیدن وجدان بشر

یعنی فرق خیر یانیکووشر

یعنی لرزیدن حرمت های ما

یعنی پیچیدن عبرت های ما 

یعنی که ضمیرو جان میلرزد

یعنی آین ها عیان میلرزد 

مفهوم زلزله ورابطه او بازنا

مفهومی عام است ای قالوبلا 

آنچه امروزه بینی درانگلیس

با زنا بوده که گشته اوخبیث

زلزله یعنی خباثت آوری 

اززنا آید پدید ستمگری

زلزله یعنی وجودیک اثر 

 ویرانی دراخلاق باداثمر

منظورآن شیخ از آن فتوا

بوده در تعابیر افکارها 

هرگاه چندتا زن عریان بامرد

چه درگرما یاچه درهوای سرد

یکجاباهم بنشینددرشوروتب

تویقین دارکه پدیدآیدغضب 

درغضب های الهی شک مکن

تعبیرآن را توبا پشتک مکن 

شوخی با آیات قراڽ هیهات

این توگویی بوده مبطلات

حال بشنو ای استادعزیز

ای امیردلبر شیک وتمیز

زلزله یعنی گزینه روی میز

آنکه شیطان گویدهروزنیز 

مفهوم زلزله وزنا این است

مولدش ضدخداوآیین است

یعنی از تولد این رابطه 

جنگ طلب آیدبدون ضابطه

یعنی که هربمب بوده زلزله

تازمین لرزد به شور وهلهله

وقتی که زنازاده آید پدید

عامل زلزله هاشود شدید

گاه باهارپ گاه درتحریمها

لرزه می آورداوبرحریم ما 

گاه بادستورهای ریشتری 

میزندبرجان مردم نیشتری 

شرمتده استادعلیارا ببخش

اگراینگونه نمودزلزله پخش 

علی_سرابی_یاقوند 

ف.ک.سیاسی شاعرحماسی سراقوم لر

 

کپی بدون ذکر منبع وشاعر حرام است  :: موضوعات مرتبط: ادبیات , تازه های خبری , ,
:: برچسب‌ها: شعرطنز , زلزله , حجاب , شاعرقوم لر ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : غریبه آشنا
تاریخ : جمعه 26 آبان 1396
هشدارهای تصویری زلزله آبان ماه ۹۶

 :: موضوعات مرتبط: تصاویر , تازه های خبری , ,
:: برچسب‌ها: زلزله , ایران , کردستان , لرستان ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : غریبه آشنا
تاریخ : دو شنبه 22 آبان 1396
ابرازهمدردی شاعرقوم لر علی سرابی یاقوندباآسیب دیدگان زلزله درغرب کشور

 

 ابرازهمدردی باآسیب دیدگان زلزله درغرب کشور

بازدستم به قلم رفت ودلم میلرزید

بازازغصه زمان، دورسرم میچرخید

 بازهم ناله ودردهمفسرواقعه شد

بازهم چشمان تربودکه فقط میبارید

بازلرزیدن جان سهم دل من شده است

بازهم ماتم جانکاه بازمان میرقصید

علیامیگویدومیگریدبااین حادثه 

باتوهمدردم اگرچه صاحبان دردید

علی_سرابی_یاقوند 

ف،ت،سیاسی فرهنگی رسانه شاعرحماسی سرابالاگریوه لرستان 

 :: موضوعات مرتبط: تصاویر , تازه های خبری , ,
:: برچسب‌ها: زلزله , ایران , کردستان , لرستان ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : غریبه آشنا
تاریخ : دو شنبه 22 آبان 1396