معرفی اپلیکشن اصالت بختیاری دربازاراندروید+تصاویر+شاعران قوم لر

لرپرس: قوم لرازاقوام اصیل ایرانی که صاحب تمدنی غنی بوده وازاین میان ایل بختیاری یکی ازایل های بزرگ قوم است که درخودش ایل های بزرگ بانامدارن وفرهیختگانی همچون موسیوندو...رادرخودپرورش داده که سهم شاعران جوان نیزدرخورتوجه ست.

اپلیکشن مذکورکه لینک آن درانتهای خبرثبت شده  بانام اصالت بختیاری دربازارمعروف است حاصل تلاش یکی ازفرزندان ایل غیوربختیاری ست که ازمزایای آن میتوان به دسته بندی هایی نظیر اشعار.تا ریخچه.تصاویرو...نام بردباقالبی زیباوبااشعاربسیارزیباکه زایش تراوش ذهن ودل بوده شعرزیرنمونه ای ازسروده های زیبای حسین عباس پناه عالی جمالی ست

ایل مُو

بمیروم سی تو که رَهدی به خاری

ایل مُو داشتی زِه خُوت هِی یَه سُواری

ایل مُو روزی رسید به اوج خاری

جا تفنگ دست هر جوون هِد یَه سِگاری

دیه نِهد او کسی که با بُنگ گاله

بیاهِه جمع کُنه شیرون مالَه

ایل مُو خُوت سر فراز بیدی به دَورون

دی نداری جورِ اول او تک سُوارون

ایل مُو دِشمِنونِت گاله زِیدِن

سی نابودیت دست به چه کارا که نَزِیدِن

اول بختیاری وابی هفت و چاری

نَجُستِن چاره ای سی سازِگاری

دوم هفت لنگ وابی چهار بابی

گُودِن چهارلنگ وابووِه پنج بابی

سوم کِردِن ای باب هانِه به طافِه

گُودِن هر طافه ای سی خُوس جُداهِه

چهارم طافه ها وابین به تیرَه

گُودِن وا دی نَبو ای بَردِ شیرَه

پنجم تیره ها وابیدِنِه تَش

گُودِن هر کُر بِوونِه وا زَنِه تَش

ششم کردن ای تَش هانِه به اَولاد

گُودِن وا نَبووِه ای قُوم و اَجداد

هفتم اَولاد وابی به کُر و باواس

گُودِن دیه نوا چی بِمَهنِه جاس

سیچِه وا ایل مُو ایجور رِه  به کوری

اِمیرُم تا نَفَهمُم یَه حرفِ زوری

شاعر: حسین عباس پناه عالی جمالی تیره شید(شیت)

این اپلیکشن دردونسخه دمو وطلایی تشکیل شده که برای تهیه آن  کافیست برروی نوشته های زیرکلیک کنید

«اصالت بختیاری(نسخه طلایی)» 

«اصالت بختیاری» :: موضوعات مرتبط: علمی , نرم افزار , ,
:: برچسب‌ها: شعر , حسین عباس پناه عالی جمالی , تیره , شید , شیت , قوم لر , بختیاری , مینجایی , ممسنی , لک , ثلاثی , لرستان ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : غریبه آشنا
تاریخ : شنبه 27 خرداد 1396
زبان مادری +شعرلری+بالاگریوه ای+زبون مادری

لرپرس نوشت:اهمیت زبان مادری همانند نفس کشیدن است

شعرلری باعنوان

        زونِ_دالکه ( زبان مادری )


زبون مادرینِه یاد به ایریم

ردیفش وا دل، آبادبه ایریم

بیادس به وه دسمه هنارس

تاپرچینشه هم ،آزادبه ایریم 

توکه داری نشونه د صالت

فراتردپارسی ،آماد به ایریم 

هرکسی که داره غیرت لری

اهمیت کارن ،زیاد به ایریم 

زبون مادری یعنی اصالت 

درس عبرتی د ،قباد به ایریم 

زبون مادرین باید رواج دیم

که ارزشش یه ،جهاد به ایریم 

زبون مادری یعنی همت کو

ستاره بختنه د ،باد به ایریم 

زبون مادرین چی شیرمادر

مقدم تردهر،سوادبه ایریم 

بشنوتوهوم ولاتی دنگ علیا

زبونه مادرین ،د ماد به ایریم

شاعرحماسی سرای قوم لر

علی_سرابی_یاقوند 

  لری_بالاگریوه ای


 :: موضوعات مرتبط: ادبیات , ,
:: برچسب‌ها: زبان مادری , قوم لر , تدریس , قانون اساسی , آموزش وپرورش , اصالت وسنت , شعرلری ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : غریبه آشنا
تاریخ : پنج شنبه 25 خرداد 1396
تاسیس خانه فرهنگ بهترین راهکاردرحفظ سنت های قوم لر+تصویر+چک چنه لرپرس

لرپرس: تاکیدلزوم برتاسیس خانه فرهنگ لر درمناطق لرنشین  بهترین راهکاربرای حفظ فرهنگ وآیین های سنتی قوم لربوده که میتواندباعث همبستگی میان تمام اقشارجامعه لر گردد .

لرپرس: درخواست لرپرس ازنمایندگان مجلس شوراوشوراهای شهروروستای مناطق لرنشین ودیگرفعالان فرهنگی وابسته به قوم بزرگ لر مبنی برساخت خانه فرهنگ قوم لر باهدف احیاسنت های زیبای همبستگی وهمچنین حفظ تمدن غنی ایلیاتی باترویج پیشینه حقیقی لر وشناخت ماهیت جامعه لری درسراسرکشورخصوصامناطق لرنشین تاکیدنمود

لرپرس درادامه نوشت: ازدیگرمزایای تاسیس خانه فرهنگ لر رامیتوان بازگشت به زیبایهای اجتماعی درکنارصنعت پیشرفته قلمدادنمودکه باهدف یکسان سازی برنامه های فرهنگی ،سیاسی،اجتماعی،اقتصادی وهمچنین ارائه راهکارهای اساسی برای ارتقاءجامعه سلامت وبهره گیری ازنخبگان همان منطقه ودعوت به همکاری گروه هاوافرادصاحب منصب ودارای کرسی تاثیرگذاری درتصمیمات کلان کشوری ونشرنشریات سازنده وکتب مختلف بازبان مادری پاسدارارزشهای غنی خویش بوده 

درادامه این درخواست لرپرس اضافه کرد: مهمترین ویژه گی این پیشنهادگردآوری نخبگان قوم لربوده که میتواندراهگشای چالش های قانونی ومطالبات قوم لربوده که برمبنای اولویت های هرمنطقه اجرایی گردد.امیداست مسئولین واقشارمردم باتوجه به بیانات اخیررهبرانقلاب وفرمان آتش به اختیار این فقدان راپیگیری کرده تابه مرحله اجرادربیاید.

بدرود

مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی لر

علی سرابی یاقوند

 

رونوشت:

دفترنماینده مردم محترم اندیمشک ورییس کمیسیون انرژی مجلس:

دکترفریدون حسنوند

دفترنماینده محترم مردم خرم آباددرمجلس جناب مهندس بیرالوند

 

 :: موضوعات مرتبط: سیاست , ادبیات , ,
:: برچسب‌ها: خانه فرهنگ , قوم لر , تمدن , نخبگان , ایل وطوایف , شورای شهر , مجلس ونمایندگان , صدای آبادی , علی سرابی یاقوند ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : غریبه آشنا
تاریخ : چهار شنبه 24 خرداد 1396