درخواست یاری جمعی ازایثارگران ارتش ازسوی مسئولان ارشد

حضرت آیت اله العظمی امام خامنه ای رهبروفرمانده کل نیروهای مسلح همچنین سرلشگرباقری وصالحی وموسوی :

همه میدانید رزمندگان شهیداعم ازسپهبدتاسرباز وپاسداروبسیج رفتندتاعدالت اسلامی رابرپانمایندخوشابحالشان که رفتندوامروزشاهداین روزهای زجرآورنیستندنیستندتاببینندحقارت چه طعمی دارد؟جانبازان ومصدومان شیمیایی که ماندندروزی چندبارچه ازنظرجسمی وچه روحی بامرگ دست وپنجه نرم میکنند.رفتندتانبیننداسراوقتی برگشتندباکوله باری ازاندوه وغم وافسردگی آمدندوموردحمایت قرارگرفتندکم یازیادبدیاخوب

اماحکایت انانکه شهیدوجانباز ومصدوم شیمیایی واسیرنشدندبعنوان یک دردکهنه ماند اغلب ازروی غرور مراجعه نکردندبگویندازلحظه وقایع کردستان تاپایان جنگ چه برسرشان امده سوختند ساختندتعدادی ازدنیا رفتندوبحقشان نرسیدنداما تمام این مجموعه شمارابحق اولیه تان که دستیابی بکربلا بود رساندندوشما هم خوب فراموششان کردیدطبق قوانین روانپزشگی جهانی اجتماعی هرسربازی مدتی درجنگ حضورداشته باشد اگرکشته وزخمی هم نشد،اما یک اسیب کلی دیده است واومجروح روانیست چراکه مشاهده شهادت وزخمی شدن همرزمان دوری ازخانه وخانواده وعدم رسیدگی به فرزندان وتحمل ناله وفریادمجروحان وصداهای مهیب انفجارات وجنگ باطبیعت چون سرما وگرما علاوه برتاثیرمنفی برشنوایی وبینایی روحش رادرخودخردوخمیرکرده وموجودی عصبی وعاصی ازاو بوجوداورده بخصوص اینکه این نفرات بابیماریهای گوارشی ومیزراهی وقلبوعروق وبیماریهای عفونی ومزمن مناطق جنگی خدمت راترک وبازنشسته شدند

حالاباقی محرومیتهای اجتماعی بجای خوداخیرامقررشده به این قبیل پرسنل5%جانبازی ناقابل درمقابل این همه مصائبیکه دیدندبدهندکه این مشگلات وکارشکنیهای نهادینه دراین نظام گریبان این پیرمردان راگرفته خدمه بیمارستانها برخوردی تحقیرامیزبااین جمع دارندتوهین میکنندپزشگانیکه بابورسیه وپول ارتش ودراثرجوانمردی رزمندگاندرس پزشگی خواندندواگراین تامین جانی وسیله رزمندگان نبودباین مرتبه نمیرسیدندپس ازاینکه باین جایگاه رسیده پشت پا بنان ونمک زده وتمایل بخدمت درارتش ندارندومیروندشبانه درشیفت بیمارستانهای شخصی پول میگیرندوروزباحال خسته میایندویزیت وبدترین رفتاررا بااین دلاوران بازنشسته کرده وبابت ویزیت260000تومان مطالبه میکنند نمونه بیمارستان520منطقه ای کرمانشاه ازسرهنگ موقوفه یاین مبلغ راگرفته ودرشیرازنیز چنین خبرهایی میرسد انهم فقط برای5%جانبازی

بزرگواران شما که الان بامشگل واحتمال ورودبه یک جنگ ناخواسته مواجه اید وقتی نمیتوانیدرزمندگان صدمه دیده ازجنگ قبلی خودرایاری واداره کنیدچگونه میتوانید شاغلانتان راامیدوار نمایید ناسلامتی ماایینه شاغلیم البته بقول خودتان اماشاغلان اگرماراببینندایست قلبی میکنند

لطفا بخاطرانسانیت باین مسیله ورودکنید

پایان خبر/:: موضوعات مرتبط: ایثارگران , تازه های خبری , ,
:: برچسب‌ها: رزمندگان , ایثارگران , یادیاران , جنگ تحمیلی , ارتش , نیروهای مسلح ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : غریبه آشنا
تاریخ : پنج شنبه 17 آبان 1397
معرفی رزمندگان وایثارگران / منوچهرخادم

منوچهرخادم ازرزمندگان وبسیجیان گردان حمزه سیدالشهداشهرستان اندیمشک گروهان الحدید

ایشان هماننددیگربرادریزرگترخودیعنی اردشیرخادم بهمراه پدرخوددرطول جنگ تحمیلی همواره درجبهه هاحضوریافتندبطوریکه نامبرده درطول چهل ماه حضوردرخط مقدم درهفت عملیات بزرگ ازجمله کربلای چهاربعنوان غواص وخط شکن حضورداشت 

منوچهرخادم یکی ازنیروهای فعال گردان بوداوبعنوان پرچم دارگروهان الحدیددرکنارشهیدکریم سرابی هرصبح شورحالی خاص به ورزش صبحگاهی می بخشیدن 

درتصویرفوق ایشان درکنارشهیدمسعودرومی پورقبل ازعملیات کربلای چهار

 

منوچهرخادم اغلب درمسابقات جبهه هماننددو استقامت شرکت می کرد

نامبرده چندین بارزخمی شده ودرحلبچه ازگازخردل بی نصیب نبوده درحال حاضرجانبازان سی درصداست 

ایشان حتی درهنگام مرخصی نیزدرحفظ وحراست ازاماکن مسکونی وعمومی که اغلب بدلیل حملات موشکی خالی شده بودباجان دل پاسداری میکردودربسیج جوادالائمه شبانه درخیابانهای شهرمشغول گشت زنی بودند

وی هم اینک مسئول اداره اوقاف شهرستان اندیمشک میباشد..

ازمشخصات بارزایشان میتوان به همکاری وهمچنین کمک به دوستان وخانواده های رزمندگان اشاره کرد...

ازدیگرخصوصیات وی شوخ طبع بودن است که همین باعث شده تاهمیشه درجمع دوستان نقطه ای امیدبخش باشد..

دفاع ازآرمانهای اسلامی ازدیگرویژه گی های ایشان است 

لرپرس آرزوی سلامتی  همه دوستان خصواایشان راازخداوندمنان خواهان است.. :: موضوعات مرتبط: تصاویر , دلنوشته های غمگین , دفاع مقدس , ایثارگران , تازه های خبری , ,
:: برچسب‌ها: رزمندگان , ایثارگران , یادیاران , جنگ تحمیلی ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : غریبه آشنا
تاریخ : شنبه 22 ارديبهشت 1397
بیادشاعرعاشورایی دانشجوی دکترای جرم شناسی شادروان رضاذکایی ازدیارتمدن کهن لرستان

 ه" ﷽ "


علیانوشت 
بیاد زنده یاد شادروان رضاذکایی شاعرعاشورایی دانشجوی دکترای جرم شناسی
 
گاه نمیدانی ازدست داده ای یاازدست رفته ای 
قلم شال سیاهی برگردن کلمات خودپیچیده تابرسینه صاف کاغذبزندبانوحه هایی ازفراق دردشت شعورهایی که شعرغم انگیزشریان فرات رابرای مشک بی آبی که قادرنبودلبهای خشک سقایش رااندکی ترکندترسیم کردندباچشمه ای ازخون دل ...
بیادکسی که کسان بیکسی های بیکسان بوددربیکسی بی کسان وباباران چشم خاموش میکردشعله هایی رادرخیمه زاران تنهایی تاشایدتسلی باشدبرای عبورکاروانی غم گرفته ...
هنوزصدای پای کلماتی که قامتشان خم شده ازسنگینی واژه های عاشورایی درگوش زمان نجوامیکندمیان سینه ای خاموش ازدیدگان زمینی هایی کوردل...
بایدباچشم دل بازکنی مسیرافلاکیانی که حلقه ماتم زده اندومویه کنان گرداگردمرثیه های نینوایی برسینه میکوبندبانوایی جانسوزکه یادگادریست ازشاعری دلسوخته بنام رضاذکایی  
همان پنجه طلایی که رضای پروردگارش را بررضای انفاس وسوسه گرترجیع داد..
دانشجوی دکترای جرم شناسی که جرم پلیدیان ستمگررادرفرازین کرانه های دجله وفرات بخوبی نقش زمان نمود...
تابگویدجرم حسین مردانه زیستن بود..
وزینب چون دخترحیدرکراربودجرمی بس گران است درنظرملحدان بی خدا...
هنوزنوای ناله های دختری سه ساله درخرابه شام جان کلماتش رابه لب رسانده ودربغضی سنگین لحظات رابه تعظیم وادارمیکند...
واژه نشانی است کوچک ردی بر کاغذ که توان به دوش کشیدن معنای غم بار خداحافظی را نداردحقیقتی سنگین که گاه و بیگاه تاب از دل تنگ ما می‌برد
کاش این منظور به هر دلیل نه برای از دست دادن عزیزترین شاعراهل بیت بر کاغذ می‌آمداویی که بی‌شک گلچینی از خوبی‌ها و صفات پسندیده بودرضا نوری گهرهم دروادی اخلاق ورفتار وهم در دنیای کار وفعالیت الگویی برای دوستان و آشنایان بودهنوز صدای آهسته و گرم او نه در اذهان بلکه درکالبد زمان به گوش میرسداوحقیقتی است تابناک که همواره بر افق انسانیت خواهد درخشید. نوری گهر که سال‌ها با نگارش اشعارحسینی نقش موثر درشناخت مظلومیت سالارشهیدان بر جایی گذاشت با روحیه خستگی ناپذیر و رویی گشوده به حق در عرصه ی فرهنگ عاشورایی بود.
او دوستی از جنس صفا و صمیمیت واز تبار مردان نیک این روزگار بودازنیای سیاوش های عاشق طریق حسینی که آرش وارازمرزاعتقادیش دفاع میکرد...
اومازیاری بوددرعصرمعاصرتاحلقه وصلی باشدبرای تمدن ومذهب...
تا ابد جای تو در دیده ماست
سال‌ها گر گذرد یاد تو در سینه ماست
رضاجان آرام بخواب که شب به سوگ تو بیدار نشسته ...

علی_سرابی_یاقوند 
فعال سیاسی فرهنگی شاعرحماسی سرا بالاگریوه لرستان 


:: موضوعات مرتبط: ادبیات , دلنوشته های غمگین , ,
:: برچسب‌ها: یادیاران , پیرغلامان حسینی , شاعران عاشورایی , لرستان , لک , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : غریبه آشنا
تاریخ : پنج شنبه 5 مرداد 1396

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 95 صفحه بعد