ایستگاه تجزیه و تحلیل اخبار و مسائل روز اعم از سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ،فرهنگی ،اجتماعی و ... ارائه پبشنهاد و راهکارهای اساسی با زیربنای علمی - کاربردی با هدف آگاهی بخشی وبصیرت افزایی

این جمعه هم نیامدیوسف زهرا+عکس نوشته

جمعه 6 مرداد 1396
23:50
غریبه آشنا

علیانوشت 

این جمعه هم رفت ونیامدیوسف حیدروزهرا

پس دعاکن جمعه بعدی بیایدیوسف صفدووطاها

هفته هامیگذردجمعه هامی آینداماخبری ازیوسف زهرانیست تاکی بایدچشم انتظارگل طاهابود

مولای من بیاکه دیگرتوان نیست مارا

 

انتظارت کشتمه ک ها بیایی 

علی_سرابی_یاقوند 


موضوعات مرتبط: دلنوشته های شکسته

دلنوشته ای غمگین برای امام زمان

جمعه 6 مرداد 1396
3:31
غریبه آشنا

علیانوشت 

بی مشق علی نتوان لایق مهدی شد

 دلنوشته ای برای منتظری ڪه منتظر منتظران انتظاراست..

سلام برتوای مولای غریبم

سلام برتوای تنهاترین تنهایی که ازرنج تن هایی همچون من درعذابی .

اگرچه لایق نگاه مهربانت نیستم اما 

دلم برای ورود تو لحظه شماری می کند و حنجره ام تو را فریاد می زند، تو که تجلی عشقی.

قنوتم را طولانی می کنم تا تو نیمه شبی برای آن دعا کنی کوچه های غریب بی کسی رابااشک چشمانم آب و جارو می کنم تا توصبحی زود از آن کوچه عبور کنی.

هر روز چراغ دلم را با «جامعه الکبیره» روشن می کنم و سفره تنهایی ام را با «آل یاسین»و سجاده نمازم رابا دعای«عهد» تزیین می کنم.

 برای ظهور توهر روز پای درد « کمیل » می نشینم.

نمی دانم ایستگاه « توسل » چه هیجانی دارد که مرا با خود تا آن سوی فاصله ها دست دردست الرحمن می برد تاواقعه رانجواکنم وهر صبح آدینه چه صفایی داردکه صبح آسمانش پروازکبوتران « ندبه » رابه نظاره مینشیند.

مولایم...! بی تو دفتر دلمان پر است از مشق های انتظار و من با دلم می خواهم آن روز که می آیی اگرمرانفسی بودولیاقتی دردرک حضورزیباترین مدال ایثار را تقدیم نگاه مهربان تو کنم.

«جمعه ها بی تو فقط این دل من می گرید

تو را غایب نامیده اند چون ظاهر نیستی نه این که حاضر نباشی.

دوباره دل نوشته، دوباره نامه، دوباره حرفای دلم روی کاغذ، دوباره...

آقاجون! دلم خیلی گرفته احساس 

گذشتن جمعه های سوت و کور

هنوز اما نرسیدی ای تجلی ظهور! زهرا 

همه می گویند غروب جمعه دلگیر است، اما نمی گویید چرا؟ 

هیچکس نمی گویدجمعه هم از پی نیامدنت داغ سکوت بر لب می زند و تا جمعه ای دیگر خاموش می ماند

مولای من 

طلوع جمعه رانویدبودنت میدهدتابگویند 

مهدی طلوع حقانیت انسانیت است.

تاهمگان درک کنندرابطه طلوع خورشیدوظهورتودرچیست !

مولای من دیگربس است انتظار تورابجان مادرت زهرا بیا همین جمعه بیا ...

بیامولای من 

تاگره ازمشکلات زمین بگشایی ، تاحقانیت شیعه رابرهمگان روشن نمایی 

تارحمت ونزول مهرورزی رادرقدمهایت تماشاکنیم.

تاریاکاران رارسوا.نفاق افکنان راسیاه رو تاپرده ازرخسارپلیدمنافقان کناربزنید.

مولای من بیا..

تامحرومان رانفسی وجان تازه ببخشایی ودست نجوم بگیران روحانی های روحانی نماییکه همانندخوناشام درلباس دین وبنام اسلام بااختلاس هادرجه اخلاص رااندازه میگیرندراقطع نمایید.

مولای من 

عده ای ازمجلسیان ودولتمردان برآن شده تا بافریب مردم قانون اساسی را درخفاتغییردهندومهرباطلی برحکومت شیعه بزنند..

عده ای سیاست زده دیگرهم باجعل عناوین میان اقوام فاصله انداختند..

برخی هم باجعل تاریخ سعی درسردرگمی مردم داشته تاخائنان به کام دل برسند...

بیامولای من تادیرنشده ...

 علی سرابی یاقوند 

فعال وتحلیگرسیاسی فرهنگی رسانه شاعرحماسی سرا بالاگریوه لرستان

 ظهورنزدیک است 


موضوعات مرتبط: دلنوشته های غمگین
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 95 صفحه بعد