مثنوی پرازکنایه گلایه_به_خالق +شرح حال شاعرقوم لرعلی سرابی یاقوند

   

           مثنوی گلایه_به_خالق 

ستایش کنم خالق خویش را
که بخشیدبه من جام درویش را 
هفت خوان دردرامیکنم آغاز
بابال زخمی نویسم این راز
شکوه ها شده بام بازام 
خلایق شدن گام آزارم
یکی باسازودیگری کینه 
همراه خردل آیدازسینه 
نفس درسینه نمانده دیگر
از گازخردل که شده زیور
گرفته دورم رنج روزگار 
پرچین عشق رانبوده آثار
غمهامیباردخراوربه خروار 
برده فروشی به نرخ نان شد
غیرت گرسنه درپی آن شد
دروغ وزشتی فراوان شده
سخن_پلشتی پاسبان شده
ناپاکی نقش ضمیرهاشده
هتاکی نقش سفیرهاشده
بازارشهوت شده پررونق
غرورغرق شده میان زورق
مردم فریبی رسیده به اوج
سفیانی ببین باسپاه فوج 
صفت وصافی برای خروج 
بردرگاه ظن نمانده بروج 
سرهاراببین همه گرم شده 
دست حرمتهاولی نرم شده 
حیاازدیده رخت غم بسته
شرم هاازایده آرام گسسته
میان اقوام نبینی دستی
روابط چقدرگرفته سستی
حراج عشق شددراین زمانه 
گیسوی درد رامیزنم شانه
کمان آرش پوسیده گشته 
زلیخابختش سیاه برگشته 
بیستون بودونقش رستمی 
که آنهم شده نیش و ستمی 
مدعی گرفت تیشه رابدست
برریشه هازدباحالتی مست
بنام فرهاد در کام ضحاک
جسم کاوه رانمودن صدچاک
گرگ های فرهنگ باحکم والی
پوشیدن به تن پوست غزالی
شدندحافظ میراث اجداد
به یغمارفته هرچه بوده یاد
نه یاوری ماندنه هم آشنا
درقلزم ننگ میکنند شنا
روباه صفتان بالباس شیر 
دارندبه کمرقبضه شمشیر 
سرودشادی مارش عزاشد
اسرارجوغن آسان رواشد
درتومولوسی نباردباران 
اعتمادرفته درجمع یاران 
هرجایی گشتم حاکمان دیدم
آرش هاولی بی کمان دیدم
درخاک پدرم صدکورش دیدم 
داریوش هارادریورش دیدم
درهرنقطه ای صدتازبان بود
درهرعقده ای کینه عیان بود
برق لبخندی نبوده به لب
سیاهی نشست بربام حلب
سهراب کشی رابدیدم بسیار
چه خون دلها که بوددربهار
تامن رسیدم میان اغیار
لچک پرخون شدازسرفه یار
چشمان امیدنداردسویی
درکلامم نیست بجزاندوهی
سردرگم شده کلاف علیا
دراین مصیبت بااین واویلا
شیرهم که باشی باهزارروباه 
چاره نیست جزسکوتی باآه 
شنیدی یارب غم دلم چیست
ازفراق یارچشمانم خونیست
یارسان مرابه شاه زمان 
یابگیرجانم راازاین میان
شاعرحماسی سرای قوم لر
جانبازشیمایی علی_سرابي_یاقوند 
لرپرس  


:: موضوعات مرتبط: سیاست , ادبیات , ,
:: برچسب‌ها: مثنوی , حماسی , اقوام , لر ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : غریبه آشنا
تاریخ : پنج شنبه 1 تير 1396
نوای ایل پاپی بالاگریوه لرستان

مثنوی_دردقسمت6 


 

 

 

 

 

 

نوای_ایلیاتی_ایل_پاپی

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

بنام خدای ایلیاتی 

 

 

 

 

 

 

 

خدای مهروخدای ذاتی 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

خدای خوب وخدای دانا

 

 

 

 

 

 

 

خدای عشق وخالقی مانا

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

شعر علی سرابی یاقوند:: موضوعات مرتبط: ادبیات , ,
:: برچسب‌ها: مثنوی , حماسی , قوم , لر , زاگرنشین ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
:: ادامه مطلب
نویسنده : غریبه آشنا
تاریخ : 26 دی 1395
شعرحماسی قوم لرو اتحاداقوام ایرانی

 

درودخداوندبرتمام حسین گویان عالم باد


ایستگاه_اقوام_ایرانی


  سلام ای هموطن،ای یارجانم

سلام ای هم سخن،بردارجانم


سلام ای همنوای دین وایمان

   دلاورمردمان شیرایران


سلام ای آشنای سرزمینم

همافرهای فردینم امینم


سلام ای وارثان ملک عزت

 امیران دلیر،مست غیرت


سلام ای آنکه بردشمن امیری

  توراهرگزمبادذلت پذیری


تویی تفسیرشعرجاودانی

تویی معنی هرسرنهانی


تویی امیددین وزندگانی

تویی پیروزمیدان جهانی


توهستی یاوردردفقیران

توهستی ساغردردیتیمان


توهستی سایبان مستمندان

توهستی پاسبان جان قرآن


توسربازشاهنشاه زمانی

توجانبازپناگاه اذانی


    بنازم غیرت شیعه گری را

که خنثی میکندخیره سری را


درودبرهمت تمام اقوام

مطیع رهبروفرمان امام


درودبرقوم ترک مهدشجاعت

     نمادغیرت وهمت وعزت


سپاس برپهلوانان دلاور 

به کردستان نشینان یلاور


درخشان آسمان ازنوراشراف

دوازده نورماهتابان اعراب


بنازم ملک شیرمردان ایران

به زادکاه همان رستم دستان


سلام برمردمان قوم باستان

شجاعان ودلیرجام لرستان


درودبرمهربانوهای مهرورز

نمی رویدبه خاکشان گل هرز


درودبرمردمان پاک ایران

بلاجویان درملک شهیدان


درودبرمهربانان کیارش

که دردستانشان کمان آرش


همه منتظرظهورعشق اند

که باسیدعلی پرنورعشق اند


همین ایرانیان امت عشق اند

وسربازانشان رحمت عشق اند


تمام شیعیان بدوح عشق اند

زمینی انداماازروح عشق اند


تمام پارسیان لبریزعشق اند

سلاح های عظیم میزعشق اند


اگردنیابه مابسیارجفاکرد

که دراین دشمنی همیارواکرده


ولی الحق توکردی ناامیدش

که باصبرت نمودی توذلیلش


تودادی درس غیرت برزمانه

شدی سرمشق عزت درزمانه


شده دشمن اسیرآسمانت

درودبرسیدعلی میرامامت


اگرخواهی که دشمنت بسوزد

مواظب باش زبانت راندوزد


    چنین علیاوصیت میکندباز

که باهمبستگی شویم سرافراز


نمااجرافرامین خمینی

ولایت رانماییدپشتیبانی


 اگرخواندی وصیت علی را

موظف هستی که نمایی اجرا


نوشتم من پیام مهرودوستی

به شوق اقوام ومیهن پرستی


سراینده:علی(علیا)سرابی یاقوند


اگرمایل بودی اشتراک گذار

کپی باذکرمنبع بلا مانع است


 :: موضوعات مرتبط: دلنوشته های شکسته , ,
:: برچسب‌ها: خبرهای تازه , فیلم , تصاویرمتحرک , لرستان , قوم ماد , باستان , وحدت , لر , زاگرس , دانلودآهنگ جدید ,
|
امتیاز مطلب : 9
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
نویسنده : غریبه آشنا
تاریخ : چهار شنبه 2 دی 1394

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 95 صفحه بعد