ایستگاه تجزیه و تحلیل اخبار و مسائل روز اعم از سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ،فرهنگی ،اجتماعی و ... ارائه پبشنهاد و راهکارهای اساسی با زیربنای علمی - کاربردی با هدف آگاهی بخشی وبصیرت افزایی

شورای شهردر دام مثلث نظام مهندسی اندیمشک گیرکرد+تصاویر

پنج شنبه 3 فروردين 1396
14:38
غریبه آشنا


آقای داوود هاشمی ،آقای اردشیر پولادوند و آقای فرامرز مرادی مطلق به نمایندگی از سازمان نظام‌ مهندسی اندیمشک با حضور در محل فرمانداری  اندیمشک برای انتخابات شورای شهر  ثبت نام کردند.

 

نظام مهندسی اندیمشک باتمام قوا به میدان رقابت شوراهابامعرفی سه کاندیدا
جولان میدهد.بااین فرضیه میتوان اذعان نمودکه نظام مهندسی تمام قددرصددتصاحب
حداقل یک کرسی ازشورای شهرمیباشد

موضوعات مرتبط: تصاویرسیاست

ترسیم کرسی شورای شهرتوسط نظام مهندسی اندیمشک

چهار شنبه 2 فروردين 1396
17:30
غریبه آشنا

نظام مهندسی اندیمشک باخط کش وگونیابه استقبال انتخابات شورای شهررفت 

 

جمعی ازمهندسین ونخبگان رشته معماری(شهرسازی)باحضوردرمحل

دفترنظام مهندسی اندیمشک بطوررسمی ازکاندیداهای وابسته حمایت خودرااعلام نمود

 

اعضای نظام مهندسی اندیمشک پس از تجمع واعلام همبستگی

بانمایندگان داوطلب کاندیداتوری شورای

شهربصورت نمادین نمایندگان خویش راتا

جلوی فرمانداری این شهرستان مشایعت نمودند

 

ازبراینداین حرکت نمادین چنین استنباط میشودکه پس ازسالهادریافته اندکه

کرسی متخصصین معماری و فن شهرسازی بیش ازهررشته دیگرخالی بوده

که نیازجدی شورای شهرمیباشدوهمین امرحساسیت انتخابات پیش رو را حساس ترکرده.

وجودمهندسین معماری وافرادمتخصص ومتعهددرشورای شهرایجاب میکندتاروندشهرسازی

برمبنای قواعدوضوابط باقانون گرایی ونظارت جدی باهدف جلوگیری ازروندساخت وسازهایمیلی

وصدور پروانه های ساخت والتزام به تبعیت ازقانون ملی که نتیجه ان شهرستانی خواهدبودبااداب فنی ورفتارهای مهندسی ساز

لازم به ذکراست که مطالب فوق صرفایک تحلیل بوده ونگارش ان مبنی برتاییدیارد داوطلبان وشورای فعلی نبوده...

((لرپرس اماده دریافت سوابق وروزمه کاری تمام داوطلبان کاندیداتوری شورابصورت

کاملارایگان جهت معرفی به همشهریان وهموطنان عزیزدرسرارکشوربوده برای ارتباط لطفا روی کلمه 

تلگرام    کلیک نمایید ))

 


موضوعات مرتبط: سیاست
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 95 صفحه بعد