نامه ی یڪ جانبازشیمیایی به سران مملکت وجناح های وگروه های فعال سیاسي

نامه ی یڪ جانبازشیمیایی به سران مملکت وجناح های وگروه های فعال سیاسي
 
 
نامه ی یڪ جانبازشیمیایی به سران مملکت وجناح های وگروه های فعال سیاسي  
 
سلامـ علیڪیمـ 
محضرمبارڪ یڪایڪ شمابزرگاݧ ،شخصیت هاوچهرهاۍ شاخص انقلاب اسلامي عرۻ ادب واحترامـ دارمـ ،امیدوارمـ یڪ نفرازشمابتواندپاسخي قانع ڪننده که منطبق برحقایق عقلی برایمـ ارساݪ نماید...
 
هرچنبعیدمیدانمـ چنیݧ شود.چونڪه آنچناݧ سرگرمـ مسائݪ حاشیه ای وزدوبندهای پشت وروی پرده هستیدڪه فراموش نمودید ویادتاݧ رفته است
درگذشته ای نه چنداݧ  دور تابلوی ورودی دفاترروساومدیران اینبود
( بالاتریݧ_عبادت_خداخدمت_به_خلق_خداست ) 
 
بازهمـ فراموش ڪردیدڪه 
تابلویی دیگرکه نوشته بود
به نمازنگوییدکاردارم به کاربگوییدوقت نماز است 
وازهمه مهمتر یادتان رفته مردمـ شماراانتخاب ڪردندتا:
درسطح ملي وتصمیمات ڪلاڽ باحفظ شئونات وڪرامت #اجتماعي #احیاگرفرهنڱ جهادخودڪفایي درراستای تحقق مبارزه باظلم وستم وزودن گردمحرومیت ازچهره مظلومان ونیازمندان حقیقی باشیدتا
چاله هاوموانع #رشداقتصاداسلامی ورشدعلوم اجتماعي، فرهنگي،عمراني را جهت فرارازتک محصولی ومبارزه بارانت خواری واعتیادپرڪنید.
 
تا
*حافظ اعتبارملي وعزت نفس واقتدارجهاني آنهاڪه همان  راه حضرت امام( ره )،شهدای مظلوم،که بااطاعت پڌیری ازولایت مطلق فقیه واجرای فرامیݧ امام خامنه ای (حفظ الله نفس الزڪیه ) درنگهداری #ازشعائرانقلاب اسلامي،آنهم باپشتوانه عظیم ذخائرانقلاب اهتمام بیشتری داشته وهمچناݧ پایبندبه اصول #دموڪراسي_دیني ودریڪ ڪلام پاسدارخطوط #قرمزدیݧ وآییݧ آنهاباشید.
 
تابادرایت وراهکارهای عزتمندانه 
*شڪاف هاودرزهایی که عامل  فرارمغزهابوده راترمیم ڪنید.
تاجاده های پیشرفت علم وصنعت وفن آوری نوین  رادرتمام جهات علوم گسترش دهیدومسیرتولیدراهموار،تاراه توسعه وآباداني رابازکرده وباایجادشغل واشتغال متناسب وثابت میل به زندگی رادرنسل جواݧ ومتخصص ومتعهدارتقاء دهیدکه به تناسب آݧ سن ازدواج ڪاهش یابد.
تاتواݧ نظامي ودفاعي وهمچنیݧ امنیتي راتقویت ڪرده ڪه عامݪ بازدارنده ای قوی برای امنیت اجتماعی . اقتصادی وپیشگیری ومقابله باتهاجم بیگانگان بوده وپدافندی نیرومندجهت ثبات امنیت عمومي ست.

ومرهمي برتݧ زخم خورده آنهاباشید،التیام بخۺ دردهایشاݧ ،آرامۺ گرروح پریشاݧ وسنڱ صبورباوفاي دݪ داغدارشاڽ ...
 
شماراانتخاب ڪردندتااخلاص داشته باشیدنه آنڪه اختلاس ڪنید.

شماراانتخاب ڪردندتاحامي آنهاباشید نه اینڪه بارفتارهای ضددیني جاني آنهاشوید
شماراانتخاب ڪردندتادرمجلس حمایت ڪننده ازحقوق آنهاباشیدنه آنڪه باعملڪرداشتباه ومعاملات اقتصادی وسیاسی خیانت ڪننده ای مقهورباشید
بابیان  هزاران افسوس وآه برخی  شدیدباعث عڌاب وعامݪ استرس واهرم فشارقبردنیای آشفته شاݧ .سوهاݧ روح شاݧ شدیدوقطع ڪننده امیدشاݧ وباعث تشویش اذهان مشوششاݧ .
عالی جنابان معزز بدانید این مردم هرشب بااسترس ازسوء مدیریت شما سربربالیݧ غم گذاشته وباطلوع آفتاب دردڪاستي هاافزایش مي باد.وشماراحت سربربالین اختلاس فردایشان می نهید 
تابانوسان قیمت هاضرباݧ قلبشاݧ بالاوپاییݧ ڪند،ازیڪ طرف با افشای فیش های نجومي میݪ به اشرافي گری واختلاس رانهادینه میڪنیدوازطرفي دیگردربهای کارآفرینی و امیدرامي بندید..


براستي 
این تاوان ڪدامین #معصیت_کبیره بوده که 
#دیروزقدم به قدم #درنیزارباهم برای #حفظ هم میجنگیدیم و
#امروزقلم به قلم #بیزارازهم برای #جذف هم  بجان هم افتاده ایم 

آیاایݧ اثرات دوری ازولایت مداری وگردش مالي حرام ڪه ناشي ازربای بانڪی بوده نیست ڪه چنیݧ جامعه رابسوی انحطاط انساني سوق مي دهد...
 
آیاایݧ ناشی ازعملڪردریاڪارانه برخي مدیران #غرب_گراولیبرالیسم نبوده ڪه باالگوگیری ازغرب چنیݧ باعث شکسته شدن حرمت هاشده اند...

آیااشخاصیڪه زندگي راباغرب مقایسه میڪنندآیاخودشان هم همانندیڪ #شهروندغربي رفتارمیڪنندومطیع قوانیݧ اجتماعي وحاڪمیت هستند.

ااشخاصیڪه براحتي اختلاس ڪرده وبیت المال رامال البیت میڪنندچگونه میتوان آنهارا سربازمهدی موعودومنتظر نامیدوراه گشاودلسوزمردم دانست...

حضرت عالیجانبان براریکه قدرت تکیه زده 
خوش نشینان فربه ازاختلاس ریزودرشت 
این رابدانیدوفراموش نڪنیدڪه همیݧ مردم مطیع #امرولایت_مطلق_فقیه ووصي خلف حضرت صاحب الزمان عج هستندوگوش بفرمان آن معظم له..

خواهی که جهان اسیروپیکارتوباشد
 #باسیدعلی باش که خریدارتوباشد

تاسیدعلی درهمه حال  بوده امیرت
دشمن همیشه ذلیل #کردارتوباشد

گرتوباشی همدل باولی مطلق دین
جمله انس وجن حامی دیدارتوباشد

دانیدکه چراامریکاگشته دشمن ما
چونکه زخمی ازهیبت سردارتوباشد

والسلامـ من التبع الهدی
        جانبازشیمیایی 
      علی سرابی یاقوند
 
 
 
 
 


௹ ازلطف شما بی نهایت سپاسگزارم௹

:: موضوعات مرتبط: دلنوشته های شکسته , سیاست , ,
:: برچسب‌ها: جانبازان , جناحهای سیاسی , اخبارروز ,
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
نویسنده : غریبه آشنا
تاریخ : شنبه 9 مرداد 1395
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید

/weblog/file/img/m.jpg
سنگ مصنوعی در تاریخ : 1397/5/28/7 - - گفته است :
سلام
وبلاگ خوبی دارید بهتون تبریک میگم به سایت ما هم سر بزنید خوشحال میشم ممنونم


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: