نقش قوم لردردفاع مقدس وانقلاب اسلامی

نقش قوم لردردفاع مقدس وانقلاب اسلامی

 چکیده:


ایثار و شهادت در ایران امروز، همانند بسیاری از واژگان و اصطلاحات معنوی دیگر، 
به جهت عمق مفهوم و ظهور آن در صورت های متنوع و گاه تعبیر و تفسیرهای سطحی و 
نسنجیده، دچار نوعی کج فهمی و آسیب شده که ترویج و تجلی حقیقی آن را در نسل امروز 
خدشه دار می کند و باعث نفهمیدن درک معنای واقعی آن شده است. از طرفی به دلیل نمود 
واقعی و ملموس این مفاهیم در جنگ تحمیلی، زمینه رشد و بالندگی آن فراهم است.

این مقاله کوشش است جهت تعاریف، صحیح ایثار، ایثارگری و شهادت از نظر اسلام می 
باشد و به چرایی جنگی که ابر قدرت ها 8 سال به ما تحمیل کردند پرداخته در ادامه 
مقاله نقش عشایر در دفاع مقدس را تبیین کرده، بی تردید اگر ما صفحات انقلاب و تاریخ 
را ورق بزنیم نقش موثر آن چه در مبارزات تاریخی قبل از انقلاب علیه رژیم های 
گوناگون گذشته و چه در پیروزی های انقلاب اسلامی به ویژه دفاع مقدس و همچنین در 
عرصه های مختلف جامعه به خوبی نمایانگر است.

توجه به این قشر می تواند منشا خیر، آثار و برکاتی در تداوم انقلاب اسلامی باشد. 
همچنین این مقاله برخی نقش هایی عشایر ایل لری در دفاع مقدس و پیروزی انقلاب اسلامی 
تبیین کرده است تا شاید گامی برای شناسایی نقش عشایر در دفاع مقدس برای مردم و 
مسئولین برداشته باشیم زیرا عشایر در طول تاریخ دارای تاثیرات اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی و امنیتی بوده اند.

 

مقدمه:

برای جامعه ما شهادت و مفاهیم مرتبط با آن از قبیل فرهنگ شهادت، ایثار و ... 
مفهومی آشناست، اما به همان اندازه که آشناست دستخوش تحریف و ابهام نیز بوده است. 
کلمه ایثار و شهادت و کلمات هم خانواده با آن نظیر شهید، شاهد و مشهود به جهت ژرفا 
و گستره ای که دارد در گذر زمان و در فرهنگ های رایج در هر مکان دچار نوعی سطح نگری 
و یا گاهی برداشت های نادرست می شود. البته توجه و پرداختن به معنی ایثار، شهادت و 
شهید پایه شکل گیری صحیح و مناسب فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه خواهد بود.

و در این زمینه کار علمی و دانشگاهی کم انجام شده است و غالب کارها شعارگونه و 
در قالب مناسبت ها و مراسم ها صورت گرفته است. این همه در حالی است که شهادت به 
عنوان موضوع دینی – اجتماعی را به خود گرفته ضمن اینکه به طور مستمر در بستر حقیقی 
خود یعنی جنگ و جهاد در فرهنگ اسلامی وزنه اصلی را داشته است.

انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحملی از جمله وقایع بزرگی بودند که شهادت و ایثار را 
نه در عرصه نظر، که در عرصه عمل معنا نمودند و امروز با گذشت 32 سال از انقلاب، 
جامعه ایران اسلامی با تقدیم هزاران شهید در مرحله تثبیت پایه ها و سیر تکاملی خود 
است.

عشایر در طول تاریخ همیشه آماده دفاع از دین مبین اسلام و مهین عزیزمان ایران 
بوده و در این راه شهدای گرانقدری را تقدیم اسلام و ایران زمین نموده است. شهدای 
عشایر نماد دینداری وطن پرستی عشایر می باشند. عشایر مظلوم زیسته و مظلوم به شهادت 
رسیده و اکنون نیز مظلوم باقی مانه اند. این مقاله سعی دارد حق شهدای عشایر را بجا 
آورده و به معرفی نقش این ستارگان آسمان عشایر بپرداز تا راه و روش آنان را به 
جوانان امروز وطن عزیزمان ایران مکشوف شده و از غیرت ایرانی و ایمان الهی آنان درس 
بگیرند.

در این راستا تبیین مفاهیم شهید، شهادت، ایثار ، ایثارگری و نقش عشایر ایران و 
به خصوص ایل لری در دفاع مقدس مسئله اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

 

تعریف ایثار:

ایثار در لغت به معنای « بذل کردن، دیگری را بر خود ترجیح دادن و سود او را بر 
سود خود مقدم داشتن و نیز قوت لازم و مایحتاج خود را به دیگری بخشیدن است.» حمید، 
271:1369

ایثار در معنای لغوی در فرهنگ فارسی معین شامل:

« بذل کردن، عطا کردن، نثار هر چیزی اعم از مادی و معنوی به دو شرط: 1. در عین 
نیاز در تعریف واژه ایثار در قرآن کریم آمده است: « و یوثرون علی انفسهم و لو کان 
بهم خصاصه»( سوره حشر/آیه 9)

ایثار می کنند بر نفس هایشان و لو به آن نیاز داشته باشند.

2. کلیت عمل است.

انگیزه عمل باید فقط و فقط خدایی باشد و هیچ انگیزه دیگری غیر خدایی را شامل 
نشود.

و در سوره دهر آیه 9-8 خداوند فرموده است

« و یطمعون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا 
نرید منکم جزانا و لا شکورا»

به نیازمندان طعام می دهند صرفا به خاطر خدا و رضای او بدون توقع و درخواست هیچ 
پاداش یا انتظاری از کسی.

«انما الاعمال بالنیات» ارزش عمل به نیت آن است.

در اسلام اینار فی النفسه دارای ارزش نیست، آنچه به آن ارزش می دهد هدف و جهت 
ایثار است که کدام جهت و برای چه هدفی باشد. در همه فرهنگ ها، ایثار وجود دارد مهم 
ماهیت و محتوای عمل است نه صورت عمل.

در این زمینه امام خمینی (ره) می فرمایند: « شما جوانان خودتان را فدایی می کنید 
و بسیار اشخاص هم هستند که در راههای انحرافی و گمراهی باز هم این کار را می کنند. 
صورت عمل، یک صورت است؛ لکن معنی دوتا و محتوا دوتاست. میزان محتوای عمل است، نه 
صورت عمل.»

ایثارگر:

در معنای مصطلح و عرف در بین ما، ایثارگر به کسی گفته می شود که به خاطر ارزش 
های دینی، ملی و انسانی فعالیت های جهادی داشته باشد. واز دیدگاه روانشناسی، 
ایثارگری می تواند نوعی معنا جویی یا معنا خواهی تلقی گردد.

دکتر ویکتور فرانکل معتقد است، انسان اساسا موجودی معنا طلب است و اصطلاحیات او 
در معنا جویی او خلاصه می شود « ر.ک انسان در جستجوی معنی- دکتر ویکتور فرانکل»

ایثارگری حامل پیام هایی ایثار، از خود گذشتگی، شهامت ، دلیری، رشادت، دین 
باوری، انسان دوستی، عزت و عظمت است، تقدس پیدا کرده و اگر افراد ایثارگری در بین 
خودمان داشته باشیم با احساس غرور افتخار می کنیم.

پیشینه ایثار

تاریخ ایثار از زمان حضرت آدم (ع) شروع شده و تا آخرین منجی موعود (ع) ادامه 
خواهد یافت.

در طول تاریخ پیامبران و افراد مشهور دیگری در این کره خاکی پا به عرصه گذاشته 
از روح و عظمت بسیار بالایی برخوردار بوده اند تا بتواند در عین احتیاج به چیزی و 
داشتن عشق و حب نسبت به آن، آن را بخشد.

هابیل پروارترین گوسفندش را به قربانگاه می فرستند، ابراهیم خلیل عزیزترین و 
یگانه ثمره حیاتش را ( اسماعیل را)، پیامبر خاتم (ص) در آن شب روشن افروز، در آن 
لیله المبیت، علی (ع) را که به منزله نفس و جان اوست در بستر می خواباند تا مایه 
فخر و مباهات خداوند بر ملائکه الله گردد و در جریان مجاهله جایش را، نفس را« علی 
(ع) »پاره جگرش را «فاطمه (س)» و سید جوانان اهل بهشت «حسنین(ع)» را نثار می 
کند.

هدف ایثارگران

آنچه در سالهای پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن دفاع مردانه و غرور آفر