ایستگاه تجزیه و تحلیل اخبار و مسائل روز اعم از سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ،فرهنگی ،اجتماعی و ... ارائه پبشنهاد و راهکارهای اساسی با زیربنای علمی - کاربردی با هدف آگاهی بخشی وبصیرت افزایی

کمپین شهدای اتش نشان

:
غریبه آشنا

جوابیه اینجانب به نویسنده 

منتقدتحریم مواداتشزا در چهارشنبه سوری 

 

پاسخ مختصر اینجانب

 

بنام  اهورای پاک زاد

خدای مهروخدای فریاد

 

باعرض تسلیت به خانواده های داغدارآتش_نشان هایی که قهرمانان بی نشان جامعه بشری هستند وبه پاس قدردانی ازاین عزیزان برآن  شده تا باتمام عزم خویش درراه حفظ فرهنگ ایرانی ودرراستای

شعار کمپین   

گل_جای_آتش

درچهارشنبه سوری امسال بااجتناب ازموادمحترقه وبااهدای گل_جای_آتش وروشن نمودن شمع هم آیین چهارشنبه سوری رابه شکل  حقیقی انجام دهیم  وهم گرامی بداریم یادوخاطره این عزیزان را تاعلاوه برحفظ فرهنگ اصیل ایرانی که همان چهارشنبه سوری بوده و متاسفانه این چندسال اخیر بخاطرعده ای سودجوومخالف فرهنگ ایرانی وتمدن اصیل آریایی که به چهارشنبه سوزی تبدیل گشته بتوانیم درکنارفرهنگ سازی باعث نجات جان انسانهایی باشیم که عمومانوجوان هستند

کجای این کارایرادداردکه عده ای انرامغایرباانسانیت میدانند

اینجانب خوشبختانه عضوهیچ گروه یاوابسته به هیچ نهادی نبوده وتنهابرای رضای پرورگارچنین ایده ای راعنوان نموده ام

وافتخاردارم بعنوان یک نویسنده وشاعرتااخرین نفس براین کارخداپسندانه خواهم ایستادهمانگونه که باکپسول اکسیژن گازخردل راشرمنده نمودم...

 

آیانجات جان انسانهامفهومش سواستفاده است 

چه استفاده ای بالاترازلبخندیک مادردرشب سال تحویل میتواندباشد

چرابرخی هنوزدرکج فهمی خویش غوطه ورندونان سیاسی بازی میخورند

راست گویند:

کافرهمه رابه کیش خودپندارد

جانبازشیمیایی

علی_سرابی_یاقوند علیا 

 

ادرس کمپین

atashneshani.blogsky.com/