خردل های فراموشی

کجاییدهمسنگران دیروزم

تاببینیدچگونه می سوزم

 کجاییدتاببینید معبرنقاق وتزویر را که چگونه 

باگازهای سمی شبهه افکنی وسیم خارداربی

غیرتی خریدار ذلّت شده اند..☞

کجایی حمیدباکری تا ببینی راست گفتی

 جزدسته سوم ماندن چقدرسخت است... 
 
علی(علیا) سرابی یاقوند


:: موضوعات مرتبط: دلنوشته های شکسته , سیاست , ادبیات , یادشهدا , ,
:: برچسب‌ها: معبرنقاق , فراموشی لاله ها , ولایت غریب , آقای مظلوم ,
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
نویسنده : غریبه آشنا
تاریخ : شنبه 9 خرداد 1394
فرزندشهيد

 

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺷﻬﺪﺍ ﻣﻴﮕﻔﺖ : ﭘﻴﮑﺮ ﺷﻬﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﻴﻊ ﻣﻲ ﺑﺮﺩﻥ

ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺧﺮﻡﺁﺑﺎﺩ ﺩﻳﺪﻡ ﺟﻠﻮ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﻳﻠﻲ ﻫﺎ ﺷﻠﻮﻍ ﺷﺪﻩ ، ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺟﻠﻮ ﺩﻳﺪﻡ ﻳﻪ ﺩﺧﺘﺮﺷﻬﻴﺪ ﺟﻠﻮ ﺗﺮﻳﻠﻲ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺸﻴﺪﻩ ،ﮔﻔﺘﻢ : ﭼﻲ ﺷﺪﻩ؟گفتندهيچي ﺍﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﺳﻢﺑﺎﺑﺎﺷﻮ ﺭﻭ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺑﻮﺗﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﺑﺎﻣﻮ ﻧﺒﻴﻨﻢ ﻧﻤﻴﺰﺍﺭﻡ ﺭﺩ ﺷﻴﺪ ﺑﻬﺶﮔﻔﺘﻢ : ﺻﺒﺮﮐﻦ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﻪ ﻣﻴﺮﺳﻦ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻌﺮﺍﺝ ﺷﻬﺪﺍ ﺑﺮﺷﻮﻥ ﻣﻴﮕﺮﺩﻭﻧﻦ ، ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻴﻢ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﻧﻴﻮﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺑﺎﻣﻮ ﺑﺒﻴﻨﻢ .ﮔﻔﺖ : ﺗﺎﺑﻮﺗﻮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺯﻣﻴﻦ ﭘﺮﭼﻤﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻡ ﻳﻪ ﮐﻔﻦ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻡ ، ﺳﻪ ﭼﺎﺭﺗﺎ ﺗﻴﮑﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﻥ ﺩﺍﺩﻡ ﻫﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻣﻴﻤﺎﻟﻴﺪ ﻫﻲ ﻣﻴﮕﻔﺖ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎ ...
ﻣﻴﮕﻔﺖ : ﺩﻳﺪﻡ ﺍﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺭﻩ ﺟﻮﻥ ﻣﻴﺪﻩ ،
ﮔﻔﺘﻢ : ﺩﻳﮕﻪ ﺑﺴﻪ ﻋﺰﻳﺰﻡ ﺑﺬﺍﺭ ﺑﺮﯾﻢ ...
ﮔﻔﺖ : ﺗﻮﺭﺍﺧﺪﺍ ﺑﺫﺍﺭ ﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﺑﮑﻨﻢ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﮕﻮ ...
ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻳﺪ ﺑﺒﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻴﺪﺍﺳﺘﺨﻮﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﮐﺪﻭﻣﻪ؟ﻣﻴﮕﻔﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺕ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻴﺨﻮﺍﺩ ﭼﻪ ﮐﻨﻪ ﺍﻳﻦﺩﺧﺘﺮ ، ﻣﻴﮕﻔﺖ ﮐﺎﺭﻱ ﮐﺮﺩ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻟﺮﺯﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ...ﻣﻴﮕﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﻥ ﺩﺳﺖﺑﺎﺑﺎﺷﻮ ﺩﺍﺩﻡ ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭ ﺳﺮﺵ ﻭ ﮔﻔﺖ ، ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻳﻪ ﺭﻭﺯ
 
ﺑﺎﺑﺎﻡﺩﺳﺖ ﺑﮑﺸﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻡ .....
 
ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﺪﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ


:: موضوعات مرتبط: دلنوشته های شکسته , دفاع مقدس , یادشهدا , ,
:: برچسب‌ها: فرزندأن شاهد , غربت گمنامأن , شيدايي , كاروان شهدا ,
|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
نویسنده : غریبه آشنا
تاریخ : پنج شنبه 7 خرداد 1394
نفس های سوزان

   نفس های بیقرار

 

توبه کردم ننویسم دیگرازخس خس سینه

ازغـَـَم غـــروب آفـَـــتاب یاکه ازقـــــدی خمیده


توبه کردم ننویسم دیــگرازگــازهای خـــَردل

سوزش زخمهای کهنه نمک نیش های تاول


توبه کــردم ننویسم دیـــگرازخـــزان باغــچــه

نـم نَـم بارون غربت،روی دلهامون نشــسته


آهوی دلـــم شـــتابان درمَـیان دشــت رمـــیده

تابگیــردیـَک نَـشان ازآن حبیب بــی قَـرینـــــه


ردپـَای عـــشق”رادیَــدم روی خاکریــزولایـَـَـت

پرچـــم”ســـبزحــســینی برترین نشان غــیرت


★چــادرخــاکی مادرشـده ازغــصه دلـش خــون

نقشی ازخاطره گشته کربلادرهورومجنون


بوی عـطــرخــوش یاران میدهــدنـویـددیـــدار

شایداین”جـمــعـه“بیایدیوســـف حـیـــدرکــــرار


توبه کردم ننویســم امـــامــن تــوبه شــکسـتم

تارســید”عــلیا“به،آخـرازشــراب سـرفـــه مسَـتم


نکـــته ایست باریکـــترازمــــوامــازیباوقَـشنگـه

هــرکســی باشهــــداءبودخدایش خیلی زرنگه


           شعر☜:علی(علیا)سرابي یاقوند


                     ☜کپی ممنوع☞ :: موضوعات مرتبط: دلنوشته های شکسته , ادبیات , دفاع مقدس , یادشهدا , ,
:: برچسب‌ها: نفسهای , ماندگار , جانبازان , شیمایی , غم فراق , غروب دلگیر , دفاع مقدس , ,
|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
نویسنده : غریبه آشنا
تاریخ : دو شنبه 28 ارديبهشت 1394