ایستگاه تجزیه و تحلیل اخبار و مسائل روز اعم از سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ،فرهنگی ،اجتماعی و ... ارائه پبشنهاد و راهکارهای اساسی با زیربنای علمی - کاربردی با هدف آگاهی بخشی وبصیرت افزایی

توهین بی شرمانه ی روزنامه آرمان به شهدای غواص

جمعه 29 خرداد 1394
5:7
غریبه آشنا

 


توهین بی شرمانه ی روزنامه آرمان به شهدای غواص

موضوعات مرتبط: سیاستایثارگران

غواص کربلای ۴

سه شنبه 19 خرداد 1394
2:46
غریبه آشنا

سپاس خدای عزوجل

تقدیم به ارواح طیبه شهداء

بیاد کسیکه آخرین حلقه فیلم دوربینش اولین عکس مزارش شد

شهید کریم سرابی 

 

هوالمحبوب

ساعت حدودأ سه بعدازظهر ۳\۱۰\۶۵ با فراخوان جانمحمدجاری گروهان الحدید که گروهان غواصی و خط شکن بود در گوشه ای از فرودگاه آبادان تجمع کردند تا فرمانده جاری آخرین توضیحات‌ را بر روی کالک عملیاتی که از قبل بچه های اطلاعات عملیات ترسیم کرده بودند برای آخرینبار توضیح دهد همه بچه ها تمام حواس به صحبتهای فرمانده بود . چهرهای شهدا کاملا مشخص بود و ….. بعداز اتمام جلسه کریم مرا صدا زد و چند دقیقه ای برایم از واقعه عاشورا گفت و درپایان گفت شنیدی جاری چی گفت . گفتم منظورت!! لحظاتی سکوتی معناداری کرد گفت اگر احیانا معبر باز نشد آماده ام برای عبور از معبر دوباره سکوت کرد باز جمله را تکرار کرد آماده ام برای رفتن رو معبر من هم زبانم بند آمده بود و فقط نگاهش میکردم گویا میدانست هردو مسافریم او مسافر سرزمین بهشت و .من مسافر سرزمین مجازی . چراکه تمام جملاتش از آینده بود که بعدها متوجه معانی برخی از آنها شدم خلاصه اومدیم بیرون فرودگاه برای وضو و مهیا شدن برای حرکت که صدا زد علی صبر کن .رفت و تیمور نظر زربن با دروبین آورد اما تنها یک قطعه از حلقه فیلم باقی مانده بود و بدون توجه به من گفت تیمور از خودم تنها بگیر .نگاهش کردم لبخند زد و گفت ناراحت نباش از توهم میگیرد منم سکوت کردم و فقط نگاهش کردم و اوهم لبخند میزد که بعداز شروع عملیات نزدیک همان معبر در حالیکه-هنوز-کامل-از-سیم-خاردار-عبور-نکرده-بود *تیربارچی بعثی با شلیک رگباری به پهلوی چپش زد وانفجار نارنجک تخم مرغی وسط پاهاش باعث شدتا شنیدن صدایش تاقیامت حسرت به دل بمانم وحال میفهمم معنی آنجمله که ناراحت نباش ازتوهم میگیرد...آری خدااوراازماگرفت تافردای قیامت شفیع مانزدحضرت دوست باشد.....یادش گرامی باد

راوی خاطره:  علی سرابی یاقوند


غواص عاشقی

یک شنبه 3 خرداد 1394
3:31
غریبه آشنا

غواص عاشقی 

شناورگشته فین غم گساری

ازهمرزمان علیا یادگاری

 


صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد