ایستگاه تجزیه و تحلیل اخبار و مسائل روز اعم از سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ،فرهنگی ،اجتماعی و ... ارائه پبشنهاد و راهکارهای اساسی با زیربنای علمی - کاربردی با هدف آگاهی بخشی وبصیرت افزایی

چراسرحسین راازقفابریدن

چهار شنبه 21 مهر 1395
4:47
غریبه آشنا

  

ڪجایی یامحمد!

ڪه هنددختران بینی ومعاویه صفتان را

ڪجایی یامحمد!

تاسفره های نذری باپول اختلاس بینی همراه

زیارت عاشورارا

ڪجایی یامحمد!

تاببینی خوی ددمنشی انسان نماهای دون نسب را

ڪجایی یامحمد!


اجیرشدگان عزاداری سیاسی

چهار شنبه 21 مهر 1395
4:13
غریبه آشنا

اجیرشدگان سیاسی درعزاداری

سالارشهیدان ...

یاحسین به شماسپردم جواب ابلهان

اجیرشده گداصفتان بی غیرت راـــ ...  


عزاداری سیاسی

چهار شنبه 18 مهر 1395
20:35
غریبه آشنا

   

هنوزبوی سیاست درخیمه گاه عزاداری ما به مشام میرسدوعده ای بی مزد بنام ذوالجناح امابرای جناح

برتوسن حقارتشان میتازند...

تااثبات کنندکه هنوزهم دروقاهت وحماقتشان خدشه ای واردنشده تاروسفیدکنندخریت یزیدیان را.ــ

علی سرابی یاقوند

 


صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 95 صفحه بعد