مهمترین پیام حمله تروریستی امروزداعش بقلم علی سرابی یاقوند

مهمترین پیام حمله تروریستی امروزداعش 

باسلام 

حمله تروریستی امروزداعش به ساختمان مجلس شورای اسلامی وحرم حضرت امام خمینی ره علاوه براعلام موجودیت داعش درایران حامل دوپیام اساسی بوده که :

حمله به مجلس شورای اسلامی:

محل قانونگذاری وتصویب لایحه های اجرایی والتزام نمودن ملت به رعایت این قوانین که توسط نمایندگان مردم  صورت میگیرد

یعنی حمله به تمام ایران وتمام اقوام ایرانی بوده نه تنهاتهران بلکه شامل تمام حوزه های انتخاباتی ایران است 

وهمچنین حمله به اصل قانون اساسی یعنی ولایت مطلق فقیه وجمهوریت آن بوده


حمله به حرم امام خمینی ره

درحقیقت اعلام علنی مبارزه بااصل انقلاب وهمچنین رهبری این نهضت بوده وبنوعی دهن کجی به تمام مردم ایران است بخاطرپذیرش انقلاب وآری گفتن به حضرت امام خمینی ره 

نتیجه :

داعش آمده تاایران رابه ویرانه تبدیل کندوبرایش فرقی نداردچه گروه وچه حزبی باشدهدف او برهم زدن نظم وآسایش ایران است وبرتمام اقوام ایرانی واجب است بدورازهرگونه گرایش سیاسی درمقابل این جنایات ایستادگی کرده وگوش بفرمان ولی امرمسلمین برای امنیت وآبادانی این کشورآماده باشند 

وامروزبخوبی احساس شدمعنای حقیقی مدافعان حرم یعنی چه ؟

مدیرمسئول پایگاه خبری لرپرس

علی سرابي یاقوند 



:: موضوعات مرتبط: سیاست , ,
:: برچسب‌ها: چالش سیاسی , انتخابات , روحانی , اصلاحات , جمنا , داعش , مجلس , قانون , حرم , مدافعان ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : غریبه آشنا
تاریخ : چهار شنبه 17 خرداد 1396
خنجرهای خونی پساانتخابات

 درددل لرپرس باعنوان پساانتخابات  


 خنجرهای ازپشت

بنام خدایی که میداندنهان ناله های گرگ بیابان ونوای برون آدمیان رادردرون 
چهارسال گذشت باتمام فرودهایش که فرازهایش رادرهمین کاستی هابه یادگارگذاشت
برگرده های زخمی وکمرهاییکه خم شده ازنیش خنجرهاییکه ازدشمنان دوست نمادرلباس
آشنا بانقاب دایه بیشترازمادربدست همتباران خود شیفته که بایک ماشالله شنیدن
رگ غیرتشان فوران کرده گویی عمربن خطاب رادرمقابل دیده اند..
روی سخنم باآندسته ازهمتبارانی بوده که از لربودن فقط انتهای بینی شان رامیبینند
وسقوط آزادی که گاهاازدماغ مبارک فیل انجام میدهند .آندسته ازهمتبارانی
که به زعم خودشان گل کاشتن ومنتظرندتافصل گلاب گیری رسد
وعطر غرورشان راازگلهایی بگیرندکه نادانسته پرپر کرده اند..
اگراین گلاب ناب قمصراست 
عصاره هزاران گل پرپراست  
 
 
آری همتبارعزیزم خنجری که توازبرپشت لرزدی تاابدجای اون ماندگاراست
واین جراحت ننگ رانمیتوان ازافعال جاهلیتت پاک نمود...
توباتیشه جهالتت برریشه ای زدی که خودازآن ریشه ای ولی اندیشه ات رابسان
اسبی چموش دردشت کین جویی اربابان سیاست زده رهانمودی تاافساراین
تفکرآزادرادرچراگاه غفلت به درخت حقارت گره بزنندبدون آنکه چشمه ای ازنورصداقت
راجلوی دیدگانت قراردهندیاجرعه ای ازآب حقانیت رابه گلوی تشنه ات بچکانند تا
شایدشکوفه زندلاله ای ازواژگونی آدمیت به یغمارفته...
 
همتبارعزیز:
 
براستی صلت کدام قصیده بوده ای نیلوفرشکسته که اینچنین خواب پریشان رابرای
چشمان آفتابی من به ارمغان آوردی دست مریزادازاین خنجرخون آلودت که
میچکدقطره هایی ازخون دل مادرانی که به انتظاردیدار چندتکه استخوان سالهاست
رنج هنوزه بودن رامیچشندوتوبادوستداران مرگ این جوانان دست رفاقت دادی بنام آزادی اندیشه....
هیهات اگرتوراببخشم چونکه نسلی راداغدار نمودی ازمرگ سهراب غیرت ورستم های غفلت 
چگونه براین داغ مرهم نهم که دیگرپری ازسیمرغ نمانده تااکسیراین دردباشد...
 
حاشابه غیرتت ای همتبارمن ...حاشا...
 
ازاین به بعددرچهره ات فقط افسوسی راخواهم دیدباچشمانی به گودنشسته ازاندوه ندامت،
نه زبان مادری رااجازه تدریس داری ونه آزادی
رامیتوانی معناکنی،نه نام لرراسربلندخواهی دیدونه مطالبات لرمیتوانید زنده کنید.
زخم تواینبارکاری تراززخم اعراب جاهلیت است.
راستی غیرتت راچندفروختی ؟

نویسنده وشاعرحماسی سرای قوم لر
علی_سرابي_یاقوند 
 


:: موضوعات مرتبط: سیاست , ,
:: برچسب‌ها: انتخابات , رییسی , اصلاحات , اصولگرا , جمنا ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : غریبه آشنا
تاریخ : شنبه 30 ارديبهشت 1396
تحلیل سیاسی دلیل ردصلاحیت احمدی نژاد

تحلیل سیاسی  قسمت اول  


۱_شناخت ریشه ای شعارهای انتخاباتی ودلایل آن

۲_انتخاب نمادها ومنشاءحقیقی آنها

۳_نگاهی برعملکرددولت یازدهم وبازبینی برجام

۴_علت اصلی روحانی ازعبورخطوط قرمز

۵_علت ردصلاحیت دکتراحمدی نژاد

علی سرابی یاقوندنوشت

امروزه باوجودوسایل ارتباط جمعی دیگرنمیتوان موضوعی راکتمان نمودیابرآن پینه زد.

دکترحسن روحانی رئیس دولت یازدهم ازهمان آغازباشعارتدبیروامیدوبانمادکلیدخودرادرمعرض قضاوت عموم قرارداد.

ازآنجاییکه بنابرسخنان بزرگان ورجال سیاسی زکات شهرت نقدمنصفانه بوده لذابرهمین مبنا بدون هیچگونه تعصبی مروری کوتاه میکنیم برآنچه درمدت چهار سال زمامداری حسن روحانی وکابینه ی اوگذشت.

بدیهی ست شعارهای انتخاباتی باهدف کلی وراهکارهای اساسی درقالب کاستی هاوبجهت پرنمودن برخی چالشهاانتخاب می گرددکه باهدف کلی نظام درتضادنباشد،همچنین نمادهانیزدرهمین عنوان خلاصه میشود.

 

 



:: موضوعات مرتبط: سیاست , ,
:: برچسب‌ها: چالش سیاسی , انتخابات , روحانی , اصلاحات , جمنا ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
:: ادامه مطلب
نویسنده : غریبه آشنا
تاریخ : پنج شنبه 21 ارديبهشت 1396

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 95 صفحه بعد